Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Георги Ковачев

Манастирската общност Света гора Сливенска и районът й през ХІІ-ХVІІ в. Средновековна хералдика Теоретична археология

Д-р Георги Ковачев работи като археолог в Историческия музей на гр. Сливен до 1998 г., след което работи в музея на гр. Чарлстън, Южна Каролина, САЩ. Защитава докторат през 2000 г. Научните му интереси са в областта на късноантичната и средновековна история и археология. Автор е на монографиите: „Божествата на Туида“ (2000), „Античният Сливен (ІІ–ІV в.)“ (2000), „Българските земи между Източна Стара планина и Странджа през ХІІ–ХІV в.“ (2002), „Средновековна хералдика“ (2007), справочникът „Теоретична археология“ (2005), „Проучвания на надгробни могили в Сливенско и Новозагорско“ (2009), както и на повече от 40 студии и статии, отпечатани в сборници и периодични издания.


 Връзки