Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Ваня Банабакова

Агромаркетинг Маркетинг (принципи, сегментиране, стратегии, реализация) Стопанска логистика Туристически пазари

Ваня Куздова Банабакова е родена на 18 декември 1966 година, в гр. Велико Търново. Омъжена е и има две деца.
Завършила е ВИНС „Д. Благоев“, гр. Варна през 1989 година, специалност „Икономика и управление на търговията“.
През 2002 година получава научно-образователна степен „доктор“, а през 2006 година – научно звание „доцент“.
От 1994 година работи като преподавател в Национален Военен Университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново, а от 2003 година – и във Висше Училище „Земеделски колеж“, гр. Пловдив.
Председател е на секция „Икономика“ и е член на Контролния съвет към Съюза на Учените в България – клон Велико Търново.
Членува в Българската Асоциация по Маркетинг.
Член е на научните съвети на следните списания: „Икономически амфитеатър“ към Академията за икономически науки, гр. Букурещ, Р Румъния; „Преглед на туризма“ към Университет „Стефан сел Маре“, гр. Сучева, Р Румъния; Списание към Университет „Алма Матер“, гр. Сибиу, Р Румъния.
Член е на научния комитет на годишната конференция на Университет „Алма Матер“, гр. Сибиу, Р Румъния.
Научните интереси на доц. д-р Ваня Банабакова са в областта на маркетинга и логистиката.
Автор е на редица публикации у нас и в чужбина, от които 2 монографии, 3 учебника, 2 студии и 65 научни статии и научни доклада.


 Връзки