Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Тихомир Трифонов

Приложни програмни продукти Статистика

Доц.д-р Тихомир Трифонов е магистър по финанси на Великотърновския университет и магистър-инженер на Националния технически университет на Украйна. Доктор е по Математическо моделиране и приложение на математиката, доцент е във Великотърновския университет «Св.Св. Кирил и Методий» и Националния военен университет «Васил Левски». Ръководител е на магистърска програма по Информатика (Защита на информацията). Научните му интереси включват теория на вероятностите и математическа статистика, приложна математика и информатика, защита на информацията и приложна криптография, математическо моделиране в различни области на икономиката и техниката.
Автор е на повече от 100 научни публикации на български, английски и руски език в областта на моделирането и приложението на математиката в икономиката,комуникациите, акустиката, защитата на информацията и анализа на случайни процеси.
Членува в научни организации в България и чужбина: Съюз на математиците в България;Съюз на учените в България;International Statistical Institute (ISI);Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE), Computer Society;Association for Computing Machinery (ACM) и др. Рецензент е на няколко световно известни научни списания като Information Sciences на Elsevier Publ. и A.J. of Mathematics and Computer Science Research, както и на международните конференции на World Scientific and Engineering Academy and Society, WSEAS. Ръководител и участник е в национални и международни научни проекти.
Доц.д-р Тихомир Трифонов е включен в световната биографична енциклопедия «Кой, кой е в света», Marquis Who’s Who in the World за 2010 година.


 Връзки