Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Цветанка Павлова

Политически партии и партиен живот в регион Монтана 1895-1934 г.

Цветанка Венциславова Павлова е родена през 1949 г. в гр. Белоградчик. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност история. Работи три години като археолог в Окръжен музей – гр. Благоевград. От 1975 г. е специалист архивист в Окръжен държавен архив – гр. Монтана.
През 1992 г. постъпва като архивист в новосъздадения общински архив, който е първата подобна структура в системата на общините в България.
Автор е на десетки статии във вестниците „Пиринско дело“ и „Септемврийско слово“ и на каталог от документи „Женско движение в Михайловградски окръг (1923–1980 г.)“. Съавтор е на: сборник от документи „Вековна дружба“, „Списък на приетите архивни фондове от социалистическата епоха“ и „Пътеводител на фондовете (1944–1980г.) в Окръжен държавен архив“.


 Връзки