Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 108
 размер: 14,5 х 20 cm
 подвързия: мека
 Език: Български
 ISBN: 978-954-400-150-6
 
Развойни процеси в съвременния български език

Голяма част от идеите и практическите разработки в книгата са публикувани в научния печат през последните почти три десетилетия. Тук са направени различни промени, съкращения и добавки, свързани с темата за развойните процеси в съвременния български език.
В първата част са изложени накратко теоретичните въпроси по разглежданата тема, разяснени са и основните термини.
Втората част съдържа примерни анализи, в които с разнообразен граматичен материал са показани различни съвременни български езикови процеси и тяхната зависимост от конкретни исторически закони. Привеждат се и достатъчно примери от по-старите периоди от историята на българския език. С конкретен материал се доказва необходимостта при решаване на важни въпроси на днешния български правопис непременно да се имат предвид съответните съвременни развойни процеси.
Изследването е предназначено за студенти и магистранти, поради което в края са дадени и практически задачи, но то може да бъде полезно и за млади учени слависти – докторанти и асистенти.

 
Цена: 7.00 лв.
Отстъпка за вас: 1.40 лв.
Крайна цена: 5.60 лв.
Share |