Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 340
 размер: 14,5 х 20 cm
 подвързия: мека
 Език: Български
 ISBN: 978-954-400-508-5
 
Екологичен мониторинг и управление на околната среда

Настоящият учебник „Екологичен мониторинг и управление на околната среда” се състои от три глави.
В първа глава са разгледани основни стопански отрасли, оказващи влияние върху околната среда в нашата страна: енергетика, промишленост, транспорт, селско стопанство и регулиране на въздействието им върху околната среда.
Втора глава е посветена на същността и видове екологичен мониторинг, основни цели и задачи, Национална система за екологичен мониторинг и нейни подсистеми. Коментирано е състоянието в страната в настоящия момент, съществуващи проблеми и перспективи, както и нормативната база, относно мониторинг и управление на околната среда..
В трета глава са представени подхода, структурата и същността на управлението на околната среда, в съответствие с транспониране на екологичното законодателство спрямо европейските законови норми.
Учебникът може да се използва от студенти от специалността „Екология”, както и от специалисти в практиката.
Авторите биха приели с благодарност всички забележки и препоръки за усъвършенстване на учебника.

 
Цена: 0.00 лв.
Отстъпка за вас: 0.00 лв.
Крайна цена: 0.00 лв.

изчерпана наличност

Share |