Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 404
 размер: 14,5 х 20 cm
 подвързия: мека
 Език: Български
 ISBN: 978–954–400–336–4
 
Математика

Настоящият учебник е написан в съответствие с действуващата учебна програма по дисциплината “Математика”, по която се подготвят редовните и задочни студенти от Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов по специалностите Счетоводство и контрол, Икономика на търговията, Международни икономически отношения и Планиране и прогнозиране. Същият може да ползват и студентите от други специалности, както и специалистите от практиката, които се интересуват и прилагат математически методи при планиране, анализ и ръководство на икономиката.

В учебника са изложени раздели от висшата математика, които от години заемат трайно място в учебните програми за обучението на студентите във висшите икономически училища у нас: елементи на линейната алгебра (детерминанти, матрици и матрични уравнения, системи линейни уравнения и неравенства), елементи на аналитичната геометрия в равнината и пространството, основите на диференциалното смятане на функции на една и повече независими променливи, както и на математическото моделиране: построяване на линейни оптимизационни модели, графичен метод за решаване на линейни оптимизационни модели, симплекс-метод, транспортна задача. Теоретичните изводи са подкрепени с подходящи примери и задачи предимно с математически характер, като на някои от тях е дадена съответна икономическа интерпретация. В края на всяка глава са дадени задачи за самостоятелна работа, задачи за курсова работа, тест за самоподготовка и контролен тест.

 

 
Цена: 0.00 лв.
Отстъпка за вас: 0.00 лв.
Крайна цена: 0.00 лв.

изчерпана наличност

Share |