Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 392
 размер: 15 х 22 сm
 подвързия: твърда
 Език: Български
 ISBN: 978-619-00-0689-3
 
100 социални иновации от Финландия

Човек би се учудил какво общо има между еднокамарния парламент, сушилните за съдове и СМС-ите. Или каква е връзката между помощите за майчинство, ксилитола, сауната и безплатната храна в училище.
Отговорът е прост: всички те са финландски социални иновации.

И във Финландия, както навсякъде другаде, техни­ческите изобретения са в светлината на прожекторите и се смятат за свидетелство за икономически напредък, но в последните години във фокуса на общественото внимание влязоха и социалните иновации като един фундамент на обществената хармония. Равнопоставеността на по­ло­вете, свободното образование, универсалното социал­но осигуряване, парла­ментарната демокрация и произ­ти­чащата от тях социална стабилност осигуряват благосъстоянието на Финландия.

Тази книга, която е и сериозна, и забавна, представя 100 финландски социални иновации.

 

Съдържаниe

Предговор към българското издание    11
Соломон Паси
Предговор към второто издание    15
Саули Нийнистьо
Предговор към първото издание    17
Таря Халонен
Към читателя    19
 Илка Тайпале

АДМИНИСТРАЦИЯ
 1.    Еднокамарен парламент
     Риита Уосукайнен
 2.    Комисия по конституционно право
     Ярмо Вуоринен
 3.    Комисия за бъдещето
     Юрки Катайнен
 4.    Общинско самоуправление
     Пекка Ноусиайнен
 5.    Принципът на прозрачност   
     Ласе Лехтонен
 6.    Регистър на населението  
     Ханну Лунтиала
 7.    Коалиционни правителства
     Хари Холкери
 8.    Тристранно сътрудничество  
     Тимо Каупинен
 9.    Избирателно право за жените и квотата от 40 %  
     Туула Хатайнен
10.    Изкореняване на корупцията   
     Йоханес Коскинен
11.    Двуезичие   
     Гьоран фон Бонсдорф
12.    Оландските острови – автономен регион във Финландия
      Гунар Янсон
13.    Коренното население саами
     Пекка Айкио

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
14.    Социални жилища
     Марти Луянен
15.    Никакви бедняшки квартали
     Пекка Корпинен
16.    Фондация „Y“
     Ханну Путонен
17.    Студентски жилища
     Ула-Мари Карху
18.    Социални домове с денонощно обслужване
     Илка Тайпале
19.    Положението на ромското население
     Кьости Суоноя
20.    Жилищни кооперативи  
     Марти Луянен
21.    Система на пенсионно осигуряване
     Кари Пуро
22.    Целодневни грижи за деца  
     Вапу Тайпале
23.    Надбавки за отглеждането на деца в домашни условия 
     Марята Вянянен
24.    Отпуск по бащинство  
     Йоханес Коскинен
25.    Майчински пакет  
     Сирпа Таскинен
26.    Безплатна топла храна в училищата  
     Кирси Линдрос
27.    Грижа за военноинвалидите  
     Вели-Мати Хуйтинен
28.    Фондация „Абилис“   
     Кале Кьонкьоля
29.    Субсидия за роднини болногледачи  
     Пяйви Воутилайнен и Рейя Хейнола
30.    Борба с бедността  
     Мати Хейкиля
31.    Справяне с дълговете и фондация „Гаранция“  
     Лена Вейкола
32.    Социално кредитиране  
     Мариане Рикама
33.    Държавен монопол върху алкохола  
     Юси Симпура
34.    Ноемврийското движение   
     Илка Тайпале
35.    Теория за трите процента  
     Илка Тайпале
36.    Правна помощ и компенсация за нанесени щети   
    Туйя Бракс
37.    Посредничество между подсъдими и потърпевши при
    наказателни дела  

     Юхани Ливари

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
38.    Центрове за пълно здравно обслужване   
     Симо Коко
39.    Акушеро-гинекологични болници и детски консултации  
     Марюка Мякеля
40.    Финландска фондация за здравето на студентите   
     Веса Вуоренкоски
41.    Финландски институт по трудова медицина  
     Хари Вайнио
42.    Намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата  
     Пекка Таряне
43.    Проект „Северна Карелия“  
     Пекка Пуска
44.    Национален проект за лечение на шизофрения  
     Ирьо О. Аланен
45.    Превенция на самоубийствата   
     Йоуко Льонквист
46.    Контрол на болестите, предавани по полов път   
     Осмо Контула
47.    Закони и правни действия в областта на тютюнопушенето  
     Мерви Хара
48.    Ксилитол   
     Марята Сандстрьом

КУЛТУРА
49.    Финското литературно дружество  
     Туомас М. С. Лехтонен
50.    Угро-финско дружество  
     Рихо Грюнтал
51.    Финландските библиотеки  
     Карина Дромберг
52.    Финландските общообразователни училища   
     Ерки Ахо
53.    Безплатно образование  
     Соня Косунен
54.    Грамотността на финландците   
     Юка Саряла
55.    Децентрализация на университетите 
     Яако Нуминен
56.    Студентски стипендии  
     Елина Карялайнен
57.    Музикални училища  
     Мина Линтонен
58.    Неформално образование за възрастни  
     Юрки Ияс
59.    Методът „фигурални ноти“
     Мачико Ямада
60.    Финландски метод за разказване на истории
     Моника Рихеля

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
61.    Сътрудничество между държавите от Скандинавския север
     Ларсерик Магман
62.    Северното измерение
     Пааво Липонен
63.    Градовете близнаци Торнио и Хапаранда
     Ханес Манинен
64.    Движение на „общините-кръстници“
     Аура Корпи-Томола
65.    Демилитаризация на Оландските острови
     Роджър Янсон
66.    Преселването на карелците
     Хану Килпеляйнен
67.    Финландската пасивна съпротива
     Стив Хъксли

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
68.    Обетованата земя на неправителствените организации
     Ристо Алапуро и Марти Сисяйнен
69.    Сдружение за поддръжка на пътищата
     Ласе Уекстрьом
70.    Финландската асоциация за слот машини
     Марку Руохонен
71.    Профсъюзи
     Мико Мяенпя
72.    Субсидии за политическите партии
     Ристо Салонен
73.    Икономическа автономия на студентските съюзи
     Линеа Медер
74.    Коалиция на сдруженията на финландските жени
     Таня Аувинен
75.    Център за услуги в областта на сътрудничеството за развитие
     Фолке Сундман
76.    Един процент за глобална солидарност
     Томас Уолгрен
77.    Гарата на мира
     Калеви Суомела
78.    Прометеевите лагери и Младежкото философско събитие
     Мати Мякеля
79.    Кампания за споделена отговорност
     Кале Куусимяки
80.    Операцията на Червения кръст „Ден на глада“
     Хану-Пекка Лайхо

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
81.    „Линукс“
     Юрки Дж. Дж. Касви
82.    Есемеси
     Мати Маконен
83.    Разговори през интернет (IRC)
     Ярко Ойкаринен
84.    Коктейл „Молотов“
     Хейки Коски

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ
85.    Тлаки
     Рейно Хьерпе
86.    Сауна
     Ласе Вийника
87.    Дядо Коледа
     Юха Нирко
88.    Коледната пътека
     Марялиса Каупинен
89.    Финландско танго
     Пекка Ялканен
90.    Право на общо ползване
     Юха Коркеаоя
91.    Еротика в ежедневието
     Елина Хавио-Манила
92.    Риболов в дупка в леда
     Кари Раямяки
93.    Плуване в ледени води
     Паула Коконен
94.    Финландски бейзбол
     Марку Пулинен
95.    Северно ходене
     Ееро Акан-Пентиля
96.    Шкаф за сушене на съдове
     Пирко Касанен
97.    Обществени кейове за пране на килими
     Пирко Русканен-Парукоски
98.    Сухи тоалетни
     Аста Раяла
99.    Вицове за луди
     Юси Сяркеля
100.    „Звездата на Африка“
     Кари Манер

 
Цена: 20.00 лв.
Отстъпка за вас: 4.00 лв.
Крайна цена: 16.00 лв.
Share |