Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 352
 размер: 14,5 х 20 cm
 подвързия: мека
 Език: Български
 ISBN: 978-619-00-0699-2
 
Сънят на инфантата

(ПОЕЗИЯТА ЗА ДЕЦА НА НРБ)

В книгата за пръв път се прави опит за цялостно изследване на процесите в поезията ни за деца в сложния и противоречив период от 1944 до 1989 г.

Като овладява огромен емпиричен материал и като се опира преди всичко на естетически критерии, анализът показва, че в тази идеологически обременена зона са налице обширни пространства на свободно и автентично творчество, на високи художествени постижения.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа.

ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА ПОД ЗНАКА НА ИДЕОЛОГИЯТА

1. Налагане на идеологическата норма в изкуството

1.1. За нов художествен реализъм

1.2. Към институционализиране на творческата дейност

1.3. Фурнаджиев vs. Разцветников

2. Естетическа догма и социалистически нормативизъм

2.1. Класицистичен паралел

2.2. Исторически преображения на новата доктрина

2.3. Съдържание и принципи на идеологическата норма в литературата за деца

2.4. Проблемът за съвременния герой

2.5. Новият патернализъм

3. Социално функциониране на нормата в литературата за деца

3.1. Конструиране на пионерското детство

3.2. Потребностите на училището и литературният канон

3.3. Формовката на писателя

Глава втора.

АСПЕКТИ НА ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА ПРОЦЕСУАЛНОСТ

1. Под сянката на железните икони

1.1. Поетическият сакрум на 50-те години – опит за идеография

1.2. Митология на героичната смърт

1.3. „Да се учим, да работим, / да строим живота нов“

1.4. Поезията за деца – атрибутика на ритуализираното детство

2. По следите на „размразяването“

2.1. Събуждане на позабравеното наследство

2.2. Хумористичната поезия – нови подстъпи към детския аспект

2.3. Утвърждаване на юношеската поезия

2.4. Зачатъци на нов художествен критерий

3. Към равновесие на главните поетически дискурси – поезия на ласката до поезията на риска

3.1. Поетическа биография на детето гражданин

3.2. Към екзистенциална пълнота на детското битие

3.3. Изкуството на парадокса – поезия за най-малките

4. Тържество на художествения автентизъм

4.1. Новите психо-социални императиви и поезията за деца

4.2. Интелектуално-игровото като демаркационна линия

4.3. Пионерия и/или Слънчогледия

 

Глава трета.

ПРЕОБРАЖЕНИЯ НА ДЕТСКИЯ АСПЕКТ В ПОЕЗИЯТА ЗА ДЕЦА НА НРБ

1. Към биография на нормата за лиричност в поезията за деца

1.1. Поетически модуси на детството

1.2. Текст, подтекст и интертекст – пътища на художествената многозначност

1.3. Метапоетични интенции в лириката за деца

2. Лирическо въображение и художествен автентизъм

2.1. Образен език и възрастова вариантност

2.2. Съживените приказно-фантастични образи

2.3. Премените на детските сънища

2.4. Слънце, звезди, луна – детска поетическа астрология

3. Езикът на играта и играта на езика

3.1. Езикът на играта

3.2. Играта на езика

4. Дискурсивност и вътрешен жест

4.1. Преоткриване на естетическия смисъл на формалните единици

4.2. Ролята на паралингвистичните компоненти на лирическата творба

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

 
Цена: 15.00 лв.
Отстъпка за вас: 3.00 лв.
Крайна цена: 12.00 лв.
Share |