Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 428
 размер: 17 x 24 cm
 подвързия: твърда
 Език: Български
 ISBN: 954-775-285-5
 
Немска граматика в съпоставка с граматиката на български език

Под научната редакция на проф. д-р Павел Петков

В авторския колектив на Немската граматика влизат видни български германисти, които за пръв път извършват съпоставително описание на цялата немска граматическа система с оглед на нейното овладяване от българи:
проф. д-р Павел Петков,
доц. д-р Ана Димова,
доц. д-р Диана Сливкова-Щайнкюлер,
д-р Емилия Денчева,
д-р Биргит Игла.
Обръща се внимание преди всичко на разликите, които могат да станат източник на грешки. Навсякъде примерите се превеждат на български, като се посочват особеностите на българските преводни еквиваленти и възможните варианти.
Описанието на граматическата система се извършва върху морфологическа основа, в която се вгражда обширна синтактична информация за структурата на немското изречение, например в разделите за падежите, предлозите, съюзите, валентността, рекцията, словореда.
Граматиката има практически характер. Тя ще е полезна на всички, които изучават немския език, включително самостоятелно и без да имат филологическа подготовка. Затова при нейното написване са взети предвид последните достижения на граматическата наука, но се избягва самоцелното теоретизиране и използването на термини и понятия, известни само на тесните специалисти.

 
Цена: 18.00 лв.
Отстъпка за вас: 3.60 лв.
Крайна цена: 14.40 лв.

изчерпана наличност

Share |