Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 344
 размер: 15 х 22 сm
 подвързия: твърда
 Език: Български
 ISBN: 978-954-775-594-9
 
Бъдещето на българския език от историческо гледище

Книгата е посветена на част от теоретичните и прак­тическите въпроси, свързани с прогнозирането на езиковия развой на българския език.
Г л а в н а  ц е л  на изследването е да се прогнозират промените в морфологичния състав на българския език като резултат от естес­твен, последователен и непрекъснат закономерен развой.
Осъществяването на тази цел е свързано с решаването на ня­кол­ко важни  з а д а ч и:
1. Да се формулират общите принципи, подходи, методи и цели на езиковото прогнозиране.
2. Да се посочат условията, специфични за българския език, които трябва да се имат предвид при прогнозиране на българския езиков развой.
3. Да се опише историческият подход като основен при прог­нозиране на езикови промени с вътрешноструктурен характер.
4. Да се даде работно определение на езиковото прогнозиране.
5. Да се обоснове теоретично нуждата от промяна на досе­гашното тясно схващане за предмета на историята на езика като нау­ка и да се посочат нейните възможности за прогнозиране на ези­ковия развой.
6. Да се проверят теоретичните постановки върху възможно най-широк и разнообразен морфологичен материал.
7. Да се проверят възможностите на т. нар. историческо прог­нозиране като средство за уточняване или коригиране на по-стари представи за развитието на една или друга езикова черта в миналото.

 
Цена: 15.00 лв.
Отстъпка за вас: 3.00 лв.
Крайна цена: 12.00 лв.


Оттук можете да закупите книгата в електронен вид
Изпратете SMS с текст
'TXT KNIGA' на номер 1916 (за България) и въведете получения код в полето:
Код


Информация за изпращане на SMS от други държави, както и за електронните книги можете да намерите тук
Share |