Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

За да получите от нас оферта, моля попълнете приложената форма и я изпратете.

Тя се отнася предимно за книги и за да я попълните правилно, трябва предварително да уточните следните параметри:

1. Обем:
брой страници (имат се предвид окончателни страници, на странираната книга),
   или
брой стандартни машинописни страници (1800 знака). Можете лесно да ги пресметнете, като разделите броя на знаците с интервалите (вижте ги от менюто
Tools или Review в MSWord) на 1800. Напр.: 540000 знака с интервали /1800 = 300 стандартни машинописни страници.

2. Формат
   Изберете някой от зададените стандартни формати или попълнете размерите на книгата в см.

3. Тираж ако желаете различни варианти, моля напишете в полето за бележки тиражите, за които да ви направим оферти.

Това са задължителните параметри, за да пресметнем цената. Останалите са уточняващи:
снимки в текста имат се предвид челно-бели снимки, а не графични изображения. Моля пресметнете приблизително колко страници биха заели в книгата снимките, които искате да включите, и напишете тази цифра.
цветно приложение - приложение, което се печата отделно от книжното тяло, обикновено на хромова хартия, и впоследствие се скрепва заедно с книжното тяло. Неговите страници не са част от обема на книгата.

Ако желаете оферта не за книга, а за друго изделие, моля напишете изискванията си колкото е възможно по-подробно в полето за бележки. (Напр.: Дипляна формат А4, 3 гънки, 4+4 цвята, хартия 130 гр. хром, с UV лак двустранно, цени за тираж 1500, 2000 и 3000 бр.)

Офертите са ориентировъчни и са валидни 15 дни. Окончателна оферта се прави след приключване на предпечатната подготовка.

Повече информация за терминологията, параметрите и за това как да подготвите материалите си за печат, можете да намерите тук. »


Форма
  Лице за контакти
  Лице за контакти 
Фирма 
  Град 
  Адрес 
  e-mail 
Телефон 
  Изделие
Изделие 
Работно заглавие 
Формат 
Размер след обрязване (мм) 
Обем  стр. (във формата)
   маш. стр. (1800 зн.)
Тираж 
Мека подвързия  бр.
Твърда подвързия  бр.
Хартия 
Грамаж 
Цветност тяло 
Цветност корица 
ламинат 
UV лак 
Снимки в текста  стр.
  Цветно приложение
Цветно приложение  стр.
Хартия цв. приложение 
Грамаж хартия цв. приложение 
  Допълнителни
Набор на текст 
Редактиране 
  Бележки
Бележки 
 
Въведете сбора от числата
 
 

 Връзки