Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 1

Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 1

ISBN: 978-619-00-1104-0
Продуктът не е наличен.

Имаме удоволствието да представим на читателя първия том от една отдавна замислена и очаквана поредица – Acta Mediaevalia Magnae Tarnoviae. Тази поредица на Центъра за медиевистични изследвания към Историческия факултет на Великотърновския университет си поставя за цел издаването на научни сборници и монографии, свързани със средновековното минало на българските земи и европейския Югоизток – плод на изследователската дейност на Центъра и неговите приятели и съмишленици по света.
По-подходящ повод за начало на серията и появата на този том едва ли би могъл да се намери: 60-годишния юбилей на професор д-р Пламен Христов
Павлов – може би най-известния съвременен български историк и популяризатор на българското минало. За „ознаменуване“ на това събитие през юбилейната година (2018 г.) старопрестолният Търнов събра на международна научна конференция повече от 100 учени – приятели и колеги на „виновника“ от България, Русия, Полша, Франция, Сърбия, САЩ, Гърция, Украйна, Македония, Молдова и Казахстан.
Разностранните и всеобхватни научни интереси и дирения на юбиляря, както и нетрадиционността на неговия поглед към „отдавна изучени“ лица и събития от историята, несъмнено са стимул и предизвикателство към съвременните изследователи. Докоснеш ли се до някоя от темите, разработвани от проф. Пл. Павлов, не устояваш на предизвикателството да промениш и своята „традиционна“ гледна точка. И следва откритието…
По неутъпкания път на Пламен Павлов вече вървят млади и не толкова млади изследователи, които търсят нови отговори и нови въпроси по отдавна утвърдените „аксиоми“ на Средновековието.
Конференцията, както и настоящия том, са под наслов „Владетел, държава и Църква през Средновековието на Балканите“, като по този начин организаторите и съставителите се опитват, поне в известна степен, да обхванат разностранните интереси на Пламен Павлов. Томът, достатъчно обемен, и затова – в две части, е събрал 79 статии, организирани в 10 тематични кръга с времеви обхват от прехода към средновековие до новите „тъмни векове“ – времето след края на българското Царство.

Жанр История / Археология, Философия / Теология
Размер 17 x 24 cm
Страници 964 страници
Подвързия Твърда подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word