Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 368
 size: 15 х 22 сm
 cover: make a choice
 Language: Bulgarian
 ISBN: 954-356-001-3
 
Българска стихотворна култура XVII – XX в.

След известната книга на автора „Стих и поезия“ (1990) включените тук изследвания очертават историческия облик на българския стих в интегрална връзка с поетическите явления, литературните тенденции и културните процеси от ранното Възраждане до края на XX век. Книгата променя преобладаващата представа за стихознанието като твърде специализирана и културологически „неутрална“ област на литературоведската и филологическата хуманитаристика. Тя не само приобщава своя читател към стихознанието като научна сфера и изследователски подходи, но му дава и силен познавателен импулс, за да възприеме и в самата българска лирика художествено активното творческо поле на дискретни или драматични стихотворни търсения, експерименти и полемики.

 
Price: 5.64 EUR
Your discount: 1.13 EUR
Final price: 4.51 EUR

out of stock

Share |