Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 128
 size: 14,5 х 20 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 954-775-190-5
 
Народопсихология на албанците
Хекуран Бала

Д-р Хекуран Бала е роден през 1950 г. в Тирана, филолог по образование и доктор по психология. Книгата, която е пред вас, съчетава познанията и опита му в тези две направления, като запознава с националната психология на албанците, така както са я пресъздали в творбите си колосите на албанската литература от първата половина на XX в. Герг Фица и Фаик Коница, а същевременно пречупена през съвременния мироглед и най-новата история на страната.

 
Price: 3.08 EUR
Your discount: 0.62 EUR
Final price: 2.46 EUR
Share |