Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Алексей Пампоров

Ромското всекидневие в България

Алексей Пампоров е магистър по културология със специализация социална и културна антропология (СУ „Св. Климент Охридски” 2001) и доктор по социология (Институт по социология при БАН, 2005). Специализира в Института за демографски изследвания „Макс Планк”, Германия (2003–04) и в Централноевропейския университет, Унгария (2006). Понастоящем работи като научен сътрудник I ст. в Института по социология при БАН, секция „Социология на религиите и всeкидневния живот”.

Изследователската му дейност датира от 1998 г., като включва над 30 теренни изследвания в различни райони на страната. Автор е на над 20 публикации, повечето от които на ромска тематика. Като хоноруван преподавател води курсове за ромската всекидневна култура в Нов Български Университет и в СУ „Св. Климент Охридски”.


 Връзки