Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Иван Попстефанов

Село Михалци през Възраждането

Иван Попстефанов е потомък на стар и богат революционен род от село Михалци. Трудовата си дейност започва в системата на ГУСВ, след което е военизиран в ШЗО (НШЗО) „Хр. Ботев“. След девоенизирането си работи в системата на МВТУ, а по-късно – в Медицинската академия, където се пенсионира. Бил е общественик повече от 30 години. Сътрудничи на ежедневния печат: вестниците „Борба“, „Народна младеж“, „Работническо дело“, „Септемврийска победа“, „Народна армия“ и др. 


 Връзки