Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Александър Хинев

Тазова лимфна дисекция и радикална простатектомия при рак на простатната жлеза Хирургично лечение на простатния карцином

Доц. д-р Александър Хинев е роден през 1957г. Завършил e медицина в гр. Варна през 1984г. Има придобити специалности по урология и онкология и диплома по здравен мениджмънт. Хабилитира се за доцент през 2000г. През 2001-2002г. работи като консултант уролог в Абу Даби, ОАЕ. Специализирал е в Германия, Франция, Швеция, Египет, Япония, Швейцария, Великобритания и др. Активно работи в сферата на онкоурологията, ендоурологията, андрологията и бъбречната трансплантация, като основните му научни разработки са в същите области. Има над 300 научни съобщения и публикации. Автор е на 4 монографии, една от които е публикувана в чужбина. Участва в написването на 6 учебника и учебни ръководства. Научната му продукция е оценена с общ импакт-фактор от над 135 точки. Внедрил е в урологичната практика много нови диагностични и лечебни методи. Има признати три рационализации. Членувал е в редколегиите на сп.„Андрология”, „Уронет”, “BAYU Media”, Forum Nephrologicum”, “Scripta Scientifica Medicaи “Асклепейон” /Русия/. Член е на УС и Секретар на Българското урологично дружество. Член е на Европейската асоциация по урология (EAU), на Американската урологична асоциация (AUA) и на Международното урологично дружество (SIU). Председателствал е научни сесии на Балкански и Европейски научни форуми. Канен е като гост-лектор в Турция, Сърбия, Черна гора и Македония. Носител е на редица отличия, сред които: златен Хипократов медал /1983г./; званието „Медик на годината” на сп. “Forum Medicus” /2000г./; награда „Варна” /2010г/; почетен знак на Българския Лекарски Съюз /2011г./ и др. Понастоящем ръководи Урологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина” - Варна.


 Връзки