Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Маргарита Серафимова

Пространството в литературата

Маргарита Серафимова работи в Института за балканистика с център по тракология, БАН. Автор е на монографията "Писмото и романът" (2001), на раздела "Ренесанс" в "Литературни анализи за 10 клас" (2002), както и на редица литературоведски и интердисциплинарни изследвания. Доктор (Теория на литературата) от 2000 г. и доктор на науките (Теория и история на културата) от 2016 г. Води лекционни курсове към Катедра по теория на литературата в СУ "Св. Климент Охридски". Член на Академичния кръг по сравнително литературознание, Българското общество за проучване на XVIII век, Centre de recherches sur les litteratures et la sociopoetique (CELIS).


 Връзки