Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Петя Асенова

Балканско езикознание. Основни проблеми на Балканския езиков съюз

Петя Асенова е проф. дфн в СУ "Климент Охридски". Научните й интереси са в областите Балканско езикознание, съпоставително езикознание, ономастика, етнолингвистика.


 Връзки