Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Иван Иванов

Организационна психология

Доц. д-р Иван Иванов повече от 30 години изследва и разработва теоретичните и приложни проблеми от областта на психология на управлението и организационната психология. Един от основателите на първата в страната катедра “Психология на управлението”, създадена през 1970 година. Разработил един от първите лекционни курсове за обучение на студенти по психология на управлението и организационна психология. Специализирал в Московския Държавен Университет през 1984 година и в Астон Бизнес Скул – Университет Астон, гр. Бирмингам, Англия, през 1990 г. Има повече от 20 значими публикации в страната и чужбина в областта на психология на управлението и организационната психология


 Връзки