Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Пламен Легкоступ

Детето и творбата Изкуство, творчество, интелектуално възпитание Изкуството и обучението по религия Основи на училищната педагогика Пътят. Драконът. Художникът. (за Китай от първо лице) Социално-педагогическата работа и изкуството Стилове и основни етапи в европейското изкуство

Роден на 04 април 1959 г. в гр. Велико Търново. Начално и основно образование получава в гр. Велико Търново. Също там през 1977 година завършва Математическата гимназия. През 1983 се дипломира във ВТУ, факултет “Изобразителни изкуства” – специалност Графика. От 1983 до 1986 работи като художник на свободна практика. През 1986 година печели конкурс за редовен асистент по Теория и методика на изобразителната дейност в Педагогически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", където работи и досега. От 1997 г. е доцент по методика на обучението по изобразително изкуство. През 2006 защитатава успешно дисертация за получаване на научната степен „доктор на педагогическите науки” на тема “Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст”. От 2007 г. е професор по методика на изобразителното изкуство.От 17 май 2007 г. е ректор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.


 Връзки