Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Силвия Минева

Постмодерни дискурси на етиката

Силвия Минева е доцент по етика, доктор по философия, преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”. Докторската й дисертация, както и първата й книга “Стоици. Фрагменти” (1995, ИК “ЛиК”) са посветени на етиката и философията на стоицизма. Автор е също на монографиите “Аморалното” (1999, ИК “Глория Мунди”), “Аморалното-2” (2002, ИК “КОТА”), всъпителната студия “Абсолютният парадокс: между етиката и апологетиката” към първото издание на български език на “Философски трохи” на Сьорен Киркегор (2003, ИК “КОТА”) и редица статии в български и чуждестранни специализирани издания.
Преподавателската дейност на Силвия Минева включва курсове по “Етика”, “Професионално-етични проблеми на социалната дейност”, “Етически аспекти на междуличностното общуване”, “Модерна и постмодерна етика” в бакалавърска и магистърска степен на различни специалности от ФП и ФФ на СУ “Св. Кл. Охридски”.


 Връзки