Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Лъчезар Георгиев

Книга и печатни комуникации Книгоиздаване и книжнина по документални източници от Държавния военноисторически архив Композиция на книгата Стихия Ярост

Доц. д-р Лъчезар Георгиев е автор на 35 научни и художествени книги, на десетки статии и студии, публикувани в научни списания, сборници и самостоятелни научни издания. Голяма част от тях са посветени на проучвания върху книгоиздаването у нас и по света.

В момента е ръководител на катедра Библиотекознание и масови комуникации при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Преподавател е в катедра „Книга и общество“ при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София. Главен редактор е на научното списание „Издател“.


 Връзки