Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Екатерина Аверкович

Счетоводна политика на нефинансовите предприятия Счетоводство на търговските дружества и корпорациите Управленско счетоводство

Родена на 28.01.1940 година в град Свищов. Преподавател в Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Доцент в катедра "Счетоводна отчетност". Има над 70 публикации, учебници и учебни пособия.


 Връзки