Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Благомир Папазов

Изобразително изкуство. Методически постановки Културно наследство по българските земи

Доц. д-р Благомир Папазов е роден в гр. Шумен.
През 1985 г. завършва специалност Графика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 1988 г. е преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“ в Катедра “Педагогика на Изобразителното Изкуство”. От 1993 г. до 1995 г. е аспирант към Катедра „Педагогика на Изкуствата“ СУ „Св. Климент Охридски“ и защитава образователно-научна степен „доктор“. От 1998 г. е доцент по Теория и Методика на обучението по изобразително изкуство.
В ШУ „Епископ Константин Преславски“ води лекционни курсове по дисциплините „Теория на изкуствата“, „Методика на обучението по изобразително изкуство“, „Рисуване“ и „Графичен дизайн“.
Участва е международни и национални изложби в областта на графиката и рисунката.
Автор е на монографиите „Изобразителната дейност – моделиране в кръгло“ – изд. на ШУ – 1997 г. и „Методика на обучението по изобразително изкуство“ – изд. на ШУ – 1999 г.


 Връзки