Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Андреана Ефтимова

Български език и литература. Всички знания за външно оценяване и изпити след 7. клас Есето в академичната и журналистическата практика Тестове по БЕЛ за ДЗИ Тестове по БЕЛ за конкурсен изпит след 7. клас

Андреана Ефтимова е родена през 1971 г. в гр. Трявна. Завършва магистратура по българска филология с втора специалност португалски език и литература през 1995 г. и магистратура по журналистика с профили телевизия и култура през 1998 г. в СУ "Св. Климент Охридски". Доктор по Общо и сравнително езикознание (психолингвистика) от 2000 г. Била е преподавател по български език във Факултета по славянски филологии, а в момента е главен асистент във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекционни курсове по култура на писането и стилове в общуването, медиен език и стилове на писане, психолингвистика и невербална комуникация във ФЖМК на СУ.
Автор на монографиите „Невербалната комуникация в телевизията” (2002), „Ефективната невербална комуникация” (2008) и „Винаги малко повече: наречия за количество и време в обучението по български език като чужд” (2010).


 Връзки