Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Ростислава Тодорова

Иконната перспектива Перспектива Стереохимия на органичните реакции

Ростислава Тодорова завършва специалност „Теология” в ШУ „Епископ Константин Преславски” в периода 1993-1998 г. През 1997-2002 г. завършва специалност „Изобразително изкуство” със специализация „Графика” в същия Университет. В периода 2003-2006 г. е редовен докторант по перспектива в катедра „Изобразително Изкуство” на ШУ. От 2006 г. е преподавател по перспектива е същата катедра. През 2008 г. получава докторска степен по изкуствознание и изобразителни изкуства. Занимава се с изследване на пространствените построения в изобразителното изкуство, както и с история и теория на православното изкуство. Творческата й дейност е в областта на рисунката, живописта и иконографията.


 Връзки