Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Константин Тотев

Thessalonican Eulogia found in Bulgaria Археологически проучвания на средновековния град Трапезица. Сектор Север. Том І Златни пръстени-печати от времето на Второто българско царство 1185 – 1396

ст.н.с. д-р КОНСТАНТИН ТОТЕВ работи от 1980 г. в Националния Археологическия институт с музей при Българска Академия на Науките. Дългогодишен участник е в археологическите проучвания на старите български столици Плиска, Преслав и Велико Търново и техните околности. През 1989 г. защитава докторска дисертация в Института по изкуствознание на тема: „Византийски стеатитови икони от България”. Автор е на близо 200 научни публикации, посветени на средновековната култура и изкуство, отпечатани в специализирани издания у нас и в чужбина, като Cahiers archeologiques, Dumbarton Oaks Paper, Byzantinoslavica, Византийский временник, Античная древность и Средние века, Проблеми на изкуството, Археология, Изкуство, Старобългаристика, Старобългарска литература, Исторически преглед и др.


 Връзки