Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Севдалина Димитрова

Теория на счетоводството


Севдалина Илиева Димитрова е родена на 11.11.1957 година, в гр. Тетевен. Завършила е ВФСИ „Д. А. Ценов”, гр. Свищов през 1979 година, специалност „Счетоводна отчетност”. Получава образователна и научна степен „доктор” през 2000 година, през 2002 година – научното звание „доцент”. Работи в Национален Военен Университет „Васил Левски”, гр. Велико Търново от 1986 год., ръководител на катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване”. От 2003 година е преподавател и във ВУ „Земеделски колеж”, гр. Пловдив.
Научните интереси на доц. д-р Севдалина Димитрова са в областта на счетоводството, финансите, управлението на ресурси за сигурност и отбрана. Автор и съавтор е на 5 учебника, една монография, една студия и 82 научни статии и научни доклади у нас и в чужбина.


 Връзки