Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Маргарита Пешева

Думите на медийния преход Радио и телевизионната среда 2001 - 2010 Радиосредата 2001-2010. Програми, аудитория, реклама, цифровизация СEМ: Регулаторни практики 2001 - 2010 Телевизионната среда 2001 - 2010

Доктор по философия, доцент във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Автор на редица изследвания в областта на електронните медии, политическия и медиен маркетинг, история на българската телевизия като: „Телевизията– политическата машина“, „Дворецът на Дедал. Опит за история на Българската телевизия“, „Телевизия в преход“, „Обърнатото огледало“ и др. От 2001 г. до 22 юни 2010 г. е член на Съвета за електронни медии и два мандата негов председател. Член е на Експертния съвет на СЕМ. Член е на СБЖ.


 Връзки