Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Стоян Киров

Практикум по застраховане
Стоян Киров е главен асистент в катедра “Финанси и кредит” на Икономическия университет - Варна. От 2004 г. е доктор по икономика с дисертация на тема “Алтернативните инвестиции на пенсионните фондове”. Член е на Международната асоциация на професионалните риск мениджъри. Изследователските му интереси са в областта на организацията, управлението и регулирането на недепозитните финансови посредници.

 Връзки