Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Добрин Добрев

ИЗКУСТВОТО. История на идеите Тайните на Томбул джамия Увод в литературната теория

Роден през 1951 г. в гр. Дряново. Завършва българска филология в СУ "Св. Кл. Охридски" (1974), защитава докторска дисертация през 1984 г., а от 2000 г. е доктор на филологическите науки. Избран за редовен асистент по методика на литературата във ВПИ - Шумен (1980), доцент по теория на литературата (1989), хоноруван доцент в СУ "Св. Кл. Охридски" (1990-1994), във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (1995), във ВСУ "Ч. Храбър" (1995-2000), гост-лектор във Виенския университет (1997-2000), професор по теория на литературата (2001).

Автор на книгите: "Теория за знака в лингвистиката и литературната наука" (1988) (в съавторство), "Поетика на Йовковия разказ" (1989; 1993), "Литературно образование и интерпретация на художествен текст в училище" (1992) (в съавторство), "Справочник на семиотичните термини" (1992; 1993) (в съавторство), "Справочник на символите в българския символизъм", (1996), "Символите в творчеството на българските символисти" (2000), "Бай Ганьо" на Алеко Константинов. Контексти на прочита" (2002).


 Връзки