Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Маргарита Иванова

Организация и управление на здравеопазването в България

Работи в Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Доктор от 2009 година по научната специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка  с дисертация на тема "Перспективи пред допълнителното здравно осигуряване в България".


 Връзки