Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Юра Константинова

Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век Българи и гърци в борба за османското наследство

Юра Константинова е доктор по история, главен асистент в Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Професионалните ѝ интереси са в областта на българо-гръцките отношения, идеологическите и културните влияния между балканските народи през ХІХ и ХХ век. Автор е на монографията Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век, Фабер, 2008 и на редица научни статии.

 


 Връзки