Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Анна Кръстева

Имиграцията в България

Доц. Анна Кръстева е ръководител на департамент “Политически науки” на НБУ от 2003 г. Директор е на Центъра за миграционни и етнически изследвания. Главен редактор е на международното списание “Southeastern Europe”, публикувано от BRILL.
Специализирала е в Университета Лавал в Квебек, Канада (1996), в Центъра за европейски изследвания в Университета в Трир, Германия (1993) и в Университета Клод Бернар в Лион, Франция (1985-1986 г.). През 1988 г. защитава докторска дисертация по политическа философия в БАН.

Анна Кръстева е "Доктор хонорис кауза" на Университета Лил 3, Франция, носител на научните награди - UNHCR, Harvard University, European University Institute Award in Recognition of innovative contributions to the academic refugee studies initiative in Bulgaria (24.10.2002 г.), Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (15.01.2004 г.) и UNHCR for dedicated refugee service in Bulgaria (24.04.2005 г.).
Членува в международни научни съвети като международния съвет на Groupement d’Intérêt Scientifique (l’ancien Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme), член на Научния съвет на поредицата „Социология” на Европейския институт, Румъния(2006), член на редколегията на международното списание Nationalism and Ethnic Politics (2005), член на Научния съвет на серията Europe&Balkans на издателство Longo Editore, Ravenne, Italie, член на ръководството на l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (I мандат: 1996-2000; II мандат: 2000-2004).

Научните й интереси са в областите Миграционна и етническа политика, Политически дискурс, Символна политика.
Автор е на една монография – “Идентичности, дискурс, власт”, на 12 колективни научни труда (два труда са публикувани от престижни чужди издателства на английски език, два научни труда са двуезични - публикувани са на български и английски език, а два са на български и френски език). Автор е на над 90 студии, статии и доклади на международни конференции, издадени в България, САЩ, Франция, Великобритания, Белгия, Русия, Швейцария, Германия, Македония, Словакия, Гърция, Сърбия, Турция, Италия.
Изнася лекции в редица чуждестранни университети.
Участва в множество международни проекти, организации и научни съвети.

Поддържа собствен блог.

 


 Връзки