Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 304
 размер: 17 x 24 cm
 подвързия: мека
 Език: Български
 ISBN: 978-954-400-222-0
 Категория:
 
Психологическо консултиране

Първо по рода си издание, предоставящо всичко необходимо за една задълбочена теоретична и методическа подготовка на специалистите, които са решили да се посветят на психологическото консултиране.

Съдържание:

Въведение в психологическото консултиране
1. Възникване и професионално обособяване
2. Същност и определение
3. Структура на консултативния процес
4. Личност на консултанта
5. Ети­чес­ки стан­дар­ти на пси­хо­ло­ги­чес­ка­та по­мощ

Видове психологическо консултиране
1. Групо­во кон­сул­ти­ра­не
2. Се­мей­но кон­сул­ти­ра­не
3. Tе­ле­фо­нно и интернет консултиране

Подходи в консултирането
1. Психоаналитичен подход
2. Поведенчески и когнитивно-поведенчески подход
3. Екзистенциално-хуманистичен подход
4. Еклектични подходи

Основни моменти на консултативния процес
1. Обстановка и физически условия
2. Създаване на консултативното отношение
3. Оцен­ка на кли­ен­та и проб­ле­ма
4. Поставяне на цели и избор на подход
5. Провеждане на първата сесия
6. Съдържание на консултативната сесия
7. Работа със съпротивите
8. Прик­люч­ва­не на процеса

Консултативни техники
1. Интерпретация
2. Разговорни техники
3. Невербални влияния

ЛИТЕРАТУРА

 
Цена: 20.00 лв.
Отстъпка за вас: 4.00 лв.
Крайна цена: 16.00 лв.

изчерпана наличност

Share |