Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 236
 размер: 17 x 24 cm
 подвързия: твърда
 Език: Български
 ISBN: 954-775-200-6
 
Книга на символите

Символите са може би най-древната форма на човеш­ко познание. Техният скрит смисъл е вълнувал уче­ните умове от различни епохи и различни ци­ви­лиза­ции. Затова и стремежът да се изясни и разтълкува този гносеологичен феномен е също толкова древен.
Предлаганата книга е по-различна от мно­го­бройните други изследвания по същата тема с факта, че в нея при тълкуването на отделните символи се правят успоредици както със старо­българската книжовна традиция, така и с представите на българската народна вяра и българския фолклор за света. Подобен подход вероятно ще представлява интерес и за спе­циалиста, и за обикновения читател, имащ навика да търси скритото знание в предла­ганите му текстове.

 
Цена: 15.00 лв.
Отстъпка за вас: 3.00 лв.
Крайна цена: 12.00 лв.
Share |