Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 460
 размер: 17 x 24 cm
 подвързия: мека
 Език: Български
 ISBN: 978-954-400-455-2
 
Българско средновековие

Политическа, икономическа и културна история на българското ханство (VІІ–-ІХ в.), княжество (ІХ–Х в.) и царство (Х–ХІV в.)

И З В О Р И, Ф А К Т И, М Н Е Н И Я

Тази книга представлява опит да се погледне на нашата далечна история по един по-различен начин от традиционно представеното ни в учебниците. Ясно е, че в историческото познание никога не може да се стигне до пълната истина за миналото. Много често за дадено събитие съществуват не едно или две, а няколко различни (понякога напълно противоположни) мнения. Ето защо в книгата са изложени  не само стари, отдавна утвърдени становища, но и нови хипотези по някои от най-спорните въпроси в нашата средновековна история.
Същевременно авторът съзнателно е търсил логиката на нещата, взаимната свързаност и обусловеност между различните факти и явления.
Доколкото източниците (изворите, документите) за Българското средновековие никак не са многобройни, голяма част от тях са застъпени доста сериозно в предлагания труд; те са адаптирани, освободени са от многоречивостта на византийските хронисти и историци; най-съществените от тях са подробно анализирани.
Авторът си има своите предпочитания, не ги крие, но и не ги налага като истина от последна инстанция. Това ще позволи на читателите да си изградят свое лично мнение по най-важните исторически проблеми на нашата средновековна история.
Приложенията онагледяват хронологията на българските владетели и на византийските императори и най-вече годините на управление на хановете от т. нар. „тъмен” VІІІ в.
Книгата предлага сравнително пълно изложение на събитията в периода VІІ–ХІV в.; проследено е развитието на нашата държава, икономика и култура. Това я прави полезна за ученици, изучаващи разширено българска история, за студенти, учители, както и за широк кръг читатели, интересуващи се от най-героичния период на историческата ни съдба, когато в отделни моменти сме се съизмервали с великите сили в тогавашна Европа.

 
Цена: 20.00 лв.
Отстъпка за вас: 4.00 лв.
Крайна цена: 16.00 лв.

изчерпана наличност

Share |