Алека Стрезова

Алека Стрезова завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалности „История“ и „Международни отношения“. Защитава дисертация по нова българска исто­рия
в Института за исторически изследвания на Българската академия на науките, където работи и днес. Нейните научни интереси са в сферата на историята на модерната българска дипломация, организацията на дипломатическия корпус, социал­ния
профил на българските дипломати. Автор на моногра­фия­та „Българската дипломация. Институции и представители 1879–1918“.

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word