Издаване на книга във Фабер

Ще разкажем накратко как изглежда процесът на издаване на една книга при нас и ще се опитаме да ви дадем някои препоръки.

Разбира се, всичко започва с написването.

1. Набор на текст, събиране и сканиране на илюстративния материал

Ако не разполагате с компютър или обичате да пишете на ръка, няма проблеми – имаме квалифицирани оператори, които ще направят компютърния набор и могат да отстранят някои основни грешки в текста или поне да ви обърнат внимание върху тях.

Наборът на текст, както и редактирането, са т.нар. външни услуги – те не са част от безплатния предпечат и се заплащат допълнително. Добрата новина е, че за тях едва ли ще намерите по-добро съотношение цена – качество. С набор и текст и редактиране (ортографска корекция и стилистична редакция) при нас се занимават само специалисти с научна степен, а цените са в пъти по-ниски от тези в София, например.

Ако сте въвели текста си в текстов редактор като Microsoft Word например, можете да се запознаете с указанията във файла „Как да подготвим за печат файлове от MS Word”.

Най-важното е файловете да са хомогенни (т.е. с единна структура като текст и заглавия), да са озаглавени с цифри – 001, 002 и т.н., за да е ясно подреждането и за незапознат с текста човек.

Ако има изображения, те трябва да се изпратят отделно от текста, във вид на графични файлове тип Tiff или JPG, с разделителна способност (резолюция) 250 dpi в размера, в който ще се възпроизвеждат. (Ако някой от термините не ви е ясен, погледнете файла „Някои полиграфски термини”). Изображенията също трябва да носят уникални имена, най-добре отново с цифри – 001.tif, 002.tif и т.н. На местата, на които трябва да се поставят в текста изображенията, се отбелязва съответното име по ясно отличаващ се начин – напр. в големи скоби: [001.tif], или с друг знак, който не се среща в текста: <<001.tif>>.

Това е в случай, че изображенията ви са сканирани или са направени с дигитален фотоапарат. Ако са снимки или трябва да се снимат от друг източник – книги, списания и др., най-добре е да оставите сканирането на нас – резултатът ще е по-добър, а е и безплатно за вас. Просто опаковайте добре снимките и ни ги изпратете.

2. Подготовка на текста и изображенията – коригиране, редактиране и ретуширане.

След като вече имаме текста и изображенията, трябва те да се подготвят. Изображенията се ретушират от нашите специалисти, а текстът се редактира и коригира – може да е и от вас. Редакционните промени в текста трябва да са завършили преди да започне странирането. Моля ви, не ни изпращайте текст, в който още има да се правят промени, да се дописва и т.н., а само окончателният вариант. Всички значителни промени в текста след като той вече е страниран, означава унищожаване на труд, който, уверявяме ви, никак не е лек. Обикновено ние разпечатваме вашия окончателен текст на хартия и го предаваме на редактора, който нанася корекциите и бележките си върху разпечатката. При възникнали въпроси и неясноти, той се свързва с вас (с автора) за изясняването им. След това корекциите се нанасят в текста от нашите оператори и той е готов за страниране. Ако желаете, може да ви изпратим разпечатката с бележките на коректора, за да ги прегледате основно.

3. Страниране. Корица

След като текстът и изображенията (което включва и всички таблици, карти, формули и други елементи) са готови, следва странирането на книгата. Разбира се, предварително трябва да са уточнени параметрите като формат, тип на подвързията и хартията, разположението на илюстрациите, цветност, и т.н.

След като странирането приключи, се разпечатва коректура, която вие трябва да прегледате и да нанесете последни корекции. Разбира се, ако е необходимо, се прави и втора коректура. Можем да я направим на хартия и да ви я изпратим по пощата, или да ви я изпратим по електронната поща във вид на PDF. Ако текстът е сравнително чист, т.е. няма много корекции, е по-удобен вторият начин, който е и много по-бърз.

За работа с PDF ви препоръчваме безплатната програма Foxit Reader, която можете да изтеглите оттук (http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/). С нея можете да нанасяте коментари, бележки за изтриване и вмъкване на текст, подчертавания и др. коректорски знаци от менюто Comments (за удобство може да включите всички коректорски инструменти да се виждат постоянно от View\Toolbars\Commenting tools). Освен това, Foxit Reader е по-малка, по-бърза и по-удобна за използване от Acrobat Reader. Разбира се, ако имате Acrobat, ползвайте него, но за да ползвате коректорски инструменти, трябва версията му да е Professional.

След като одобрите последната коректура, странираната книга се предава за печат. От този момент нататък не може да се правят промени в текста.

Същевременно с процеса на странирането върви и подготовката на корицата. Обикновено правим поне по два варианта на оформлението. Ако вие имате определена идея, ние ще я осъществим. Моля да осигурите изображенията, които искате да се използват при проектирането на корицата. Ако желаете на гърба на корицата да има кратка анотация (не повече от два параграфа) и няколко думи за автора, моля да подготвите и да ни изпратите своевременно и тези материали. Снимката на автора, ако има такава на корицата, трябва да е с разделителна способност 250 dpi при размера, в който ще се отпечатва.

Ако желаете, можем да включим вашата книга в интернет сайта на Фабер. За това е нужна анотация на книгата и справка за автора. Ако желаете книгата да бъде включена в английската част на сайта, моля да ни изпратите тези сведения и в превод на английски.

4. Отпечатване

Следва отпечатване на книгата (изработване на филми и оригинали, изготвяне на печатни форми, печат, книговезки и довършителни операции), опаковка и доставка до клиента. Моля да имате предвид, че минималният технологичен срок за отпечатване на една книга е 10 работни дни, или около две седмици. Към това време трябва да се прибави и времето за предварителна и предпечатна подготовка, както и текущите поръчки, които са по ред преди вашата. Така че, ако книгата ви трябва за определената дата, моля да предвидите нужното време, за да можем да я направим спокойно и прецизно.

Ако книгата ви се отпечатва по технологията Books on Demand, т.е. по дигитален способ, сроковете за отпечатване са много по-къси. (Но подготовката и странирането отнемат, разбира се, същото време). На практика, ако книгата е странирана, може да се отпечата в рамките на два дни, дори и на един, но това е все пак в екстрени случаи. Нормалният срок е 5 работни дни.

Офертите, които се правят предварително, са ориентировъчни и важат 15 дни. Окончателната и точна оферта се изготвя след приключване на предпечатната подготовка. След уточняване на останалите условия се сключва договор и клиентът заплаща авансово 50% от стойността на поръчката. Останалата част се заплаща при получаване на книгата.

Ако имате въпроси, можете да се обърнете към нас без притеснения, консултациите са безплатни. Координатите ни са в раздел „Контакти”.

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word