История на Добруджа, том 4

История на Добруджа, том 4

ISBN: 978-954-775-818-6
Продуктът не е наличен.

Съдържание

Предговор

Първа глава. Южна Добруджа (1878-1912)
1.1. Социално-икономическо развитие (Петър Тодоров)
1.2. Политически живот (Жеко Попов)
1.3. Културно-просветен възход (Петър Тодоров)

Втора глава. Северна Добруджа (1878-1912)
2.1. Политическият живот в Румъния (Жеко Попов)
2.2. Стопанско развитие (Петър Тодоров)
2.3. Етнодемографски процес (Жеко Попов)
2.4. Българите в политическия живот (Жеко Попов)
2.5. Църковна, просветна и културна дейност на българите (Жеко Попов)

Трета глава. Добруджанският въпрос от Берлинския конгрес до балканските войни. Последици от войните.
3.1. Добруджанският въпрос в българо-румънските отношения до началото на XX век (Жеко Попов)
3.2. Румънските аспирации към Южна Добруджа (1903-1912) (Жеко Попов)
3.3. Балканските войни и анексията на Южна Добруджа от Румъния (1912-1913) (Антонина Кузманова)
3.4. Румънският режим в Южна Добруджа (1913-1916) (Петър Тодоров)
3.5. Създаване и дейност на емигрантската Добруджанската организация (Володя Милачков)

Четвърта глава. Добруджа през Първата световна война (1916–1918 г.)
4.1. Освобождението на Добруджа през 1916 г. (Косьо Пенчиков)
4.2. Стопанска и политическа конюнктура. Дейност на Германското етапно управление (Косьо Пенчиков)
4.3. Международни аспекти на Добруджанския въпрос. Кондоминиумът на Северна Добруджа (Косьо Пенчиков)
4.4. Създаване и дейност на вътрешната Добруджанска организация (Володя Милачков)

Пета глава. Добруджа от Солунското примирие до Ньойския мирен договор (1918-1919)
5.1. Окупацията на Добруджа и съпротивата срещу нея (К. Пенчиков)
5.2. Дейността на добруджанските организации. Великият добруджански събор (Володя Милачков)
5.3. Добруджанският въпрос на Парижката мирна конференция (Антонина Кузманова)

Шеста глава. Политиката на Румъния в Добруджа (1919-1940)
6.1. Румъния след Първата световна война (Благовест Нягулов)
6.2. Административен режим и политически живот (Благовест Нягулов)
6.3. Етнодемографско развитие (Петър Тодоров)
6.4. Стопански живот (Петър Тодоров)
6.5. Добруджа в румънския просветен, църковен, културен и научен живот (Благовест Нягулов)

Седма глава. Националноосвободителните борби на добруджанските българи (1919-1940)
7.1. Добруджанските организации през първите следвоенни години (Володя Милачков)
7.2. Дейността на организациите от средата на 20-те до средата на 30-те години (Володя Милачков)
7.3. Организационните формации и дейността им през втората половина на 30-те години (Володя Милачков)

Осма глава. Малцинственото движение на добруджанските българи в Румъния (1919-1940)
8.1. Етнокултурни аспекти (Благовест Нягулов)
8.2. Етнополитически ориентири (Благовест Нягулов)
8.3. Опити за малцинствено обединение (Благовест Нягулов)

Девета глава. Добруджанският въпрос в международните отношения от Ньойския договор до навечерието на Втората световна война (1919-1938)
9.1. Въпросът за Южна Добруджа във външната политика на България и Румъния до началото на 30-те години (Антонина Кузманова)
9.2. От Балканския пакт до Солунското споразумение (Антонина Кузманова)
9.3. Малцинствените проблеми в Южна Добруджа пред Обществото на народите (Благовест Нягулов)

Десета глава. Добруджанският въпрос в навечерието и началото на Втората световна война (1938-1940)
10.1. От Солунското споразумение до началото на Втората световна война (Антонина Кузманова)
10.2. От началото на Втората световна война до лятото на 1940 г. (Антонина Кузманова)
10.3. Българо-румънските преговори в Крайова и сключването на Крайовския договор (Антонина Кузманова)

Единадесета глава. Добруджа през годините на Втората световна война (1940-1944)
11.1. Прилагането на Крайовския договор (Благовест Нягулов)
11.2. Стопански, политически и културно-просветен живот в Южна Добруджа (Петър Тодоров)
11.3. Обществена активност на добруджанските дейци след 1940 г. (Володя Милачков)

Приложение: Крайовски договор
Резюме на английски език
Резюме на румънски език
Хронологическа таблица
Географски показалец
Именен показалец
Източници и литература

Жанр История / Археология
Размер 21 x 29 cm
Страници 648 страници
Подвързия Твърда подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word