Капанци от старо време

Капанци от старо време

ISBN: 978-619-00-0950-4
Продуктът не е наличен.

(Османски извори за садинските родословия)

Сборникът е продължение на неотдавна отпечатаните под заглавие „Въбел – Раклум – Садина“ османски извори за садинската история и предлага на читателя непубликувани досега документални сведения, предимно от новопреведени нюфус дефтери (регистри на населението).
Авторът, в съдружие с д-р Невена Неделчева, успява да закупи поетапно „на ползу роду“ от Османския архив (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) в Истанбул серия от дигитализирани копия на разнообразни документи за капанския край, между които и твърде значими, обхващащи данни за жителите през времеви период от едно столетие (от 1750 до 1846 г.):
– джизие регистър
– нюфус дефтер
– дефтер за плащане на вергия
– нюфус дефтер
– подробен тапу тахрир дефтер.

С обнародването на новопридобитите данни, преведени от д-р Неделчева, и добавянето им към вече оповестените се създава великолепна възможност за разнообразни исторически и антропологични изследвания, краеведски, демографски, генеаложки, етнографски, социологически, икономически проучвания, сравнителни стопански, конфесионални, статистически анализи.

Информацията в сборника е систематизирана в табличен вид, включени са и фотографии на материалите.

Жанр История / Археология, Културология, Нехудожествена литература
Размер 14,5 х 20 cm
Страници 328 страници
Подвързия Мека подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word