Католически църкви и некрополи в българските земи през XV–XVII век

Католически църкви и некрополи в българските земи през XV–XVII век

ISBN: 978-619-00-1306-8
Цена :
Отстъпка от сайта:
Цена за Вас:

За първи път в българската научна литература, обект на изследване в настоящата монография са проблемите за католическото църковно строителство, архитектура, гробните съоръжения и погребални практики на католиците в българските земи през периода XV – XVII век.  За целите на проучването са използвани домашни и чуждестранни документи от епохата и резултатите от археологически проучвания. Разгледани са условията и факторите, които дават отражение върху мащабите и особеностите на католическото храмово строителство и архитектура. Установено е, че те са пряко зависими от историческите и социално-икономически условия, както и от всички аспекти на политиката на османската власт към Католическата църква. Разгледани са спецификите по отношение на статута, степента на развитие на обществено-социалния и културен живот на трите компактни групи население, които изповядват католицизма – дубровнишките колонисти, старите католически общности в северозападните български земи и павликяните. Значителна част от изследването е посветена на католическите църковни постройки от епохата, за които има информация и са представени различните форми на култово строителство. Архитектурната композиция и решенията на интериора са разгледани на фона на ритуално-обредните и служебни изисквания на Католическата църква. Въз основа на сведенията в писмените източници от епохата и резултатите от археологическите проучвания са изяснени редица въпроси свързани с топографията на некрополите, надгробните паметници, гробните съоръжения и ритуали. Книгата е предназначена както за специалисти, така и за максимално широк кръг от читатели, които имат отношение към културното ни наследство.

Жанр История / Археология
Размер 17 x 24 cm
Страници 224 страници
Подвързия Твърда подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word