Ново
Психологически аспекти на обучението и управлението на персонала

Психологически аспекти на обучението и управлението на персонала

ISBN: 978-619-00-1598-7
Цена :
Отстъпка от сайта:
Цена за Вас:

Монографията „Психологически аспекти на обучението и управлението на персонала“ поставя едни от най-актуалните, съществени и проблематични въпроси, свързани с подбора и управлението на персонала в контекста на традиционните и иновативни съвременни подходи, едновременно задаващи параметрите на организационното поведение и определящи детерминантите на индивидуалната и груповата ни организационна активност.
Д-р Хаджийски е разчел не само правилно, но и задълбочено логиката на утвърдени в социалните науки подходи за обяснение на детерминантите на индивидуалното, групово и организационно управление преди и сега. Теоретичните анализи се отличават с комплексност, умело постигната посредством разкриване на сходствата и различията в методите за подбор на персонал в сравнителна перспектива, с детайлизирано представяне на техните разновидности.

Жанр Психология
Страници 204 страници
Размер 14,5 х 20 cm
Подвързия Мека подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word