Садински дробенчета (Част 3)

Садински дробенчета (Част 3)

ISBN: 978-619-00-0947-4
Продуктът не е наличен.

Довери ми се, драги читателю, и тръгни с мен. Ще те отведа при кайнака, от който блика жива вода. Казват, че тя е помогнала на мнозина да прогледат. Измий очите си. От пръските на извора ще се освежиш. Отпиеш ли глътка изворна вода – ще поутолиш жаждата си. После се вслушай в напевния шепот на ручейчето, проправило път между треви и камънаци и потекло надолу – към голямата река. То ще ти разкаже чудни приказки, които изворът таи в глъбините си, приказки, които до сега никой не ти е разказвал и не си срещал в никоя книга – за отминали времена и събития, станали тук, в този край, за смели решения и героични дела, за това чудно село Садина, за капанците.

Като кажем „капанци“, обръщаме поглед към оная група старо българско население в Североизточна България, населяващо селата Садина, Паламарца, Захари Стояново и Гагово от Поповския регион, Гецово, Дряновец, Осенец, Езерче, Сеново, Топчии, Хлебарово и други от Разградска област.

През последните години силно съм впечатлена от този етнос, най-вече от хората в Садина – от бита, нравите, традициите, обичаите, от родолюбието и трудолюбието, от упоритостта да постигат поставените цели, от грижите и отношението в семейството, от богатото културно песенно и танцово изкуство, от невероятно напевния и благозвучен
капански говор, от непринудения весел човешки хумор, от прословутата капанска кухня и още… и още…

Събрах малки дробенчета (късове) отделни моменти, отразяващи всичко това. Посегнах към листа и перото и написах първата, после втората, а сега, драги читателю, в ръцете си държиш и третата книга „Садински дробенчета“.

(из предговора на книгата)


Съдържание


Предговор

Позабравени дейности от бита на капанците
Кирпич
Тухли
Пещ
Плет
Цървули (Църуле)
Кираджилък
Каптиране на вода
Залесяване
Занаяти, свързани с метал
(ковачи, железари, ножари, налбанти)
Налбанти (подковачи)
Точене на ножове. Точилари
Бакърджийство (Медникарство)
Калайджийство
Кожухарство
Кундурджийство
Бъчварство
Тепавичарство
Свещарство
Маджунка (Маджунарница)
Пчеларство
Общински обор. Разплодници
Селски ред и управия
От зърното до хляба
Коситба
Чесънът

Дейности от бита на капанката
Добиване на чисто масло
Червен пипер
Куча (Варено жито)
Булгур
Домашна юфка
Макарони и фиде
Покъщнина и уредба на садинска къща
И още нещо…

Садински сбор
Читалище „Съединение – 1889“ – с. Садина – огнище на култура

Весели случки. Правда и мъдрост
(Из живота на наши съселяни)

 

Жанр География / Пътеводители, Културология, Нехудожествена литература
Размер 14,5 х 20 cm
Страници 212 страници
Подвързия Мека подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word