Стела Дончева

Д-р Стела Дончева е родена на 17.05.1972 г. в гр. Шумен. Завършва средно образование в Техникум по строителство и архитектура. През 1996 г. се дипломира в Историческия факултет на ШУ “Епископ Константин Преславски”, а през 2000 г. защитава докторат на тема “Принципи и интерпретация на плановата и обемна композиция на кръстокуполните църкви в Преслав”. По време на едногодишната й работа като учител по история завършва магистратура по Теология. През 2002 г. след конкурс постъпва на работа в Историческия музей в Шумен като научен сътрудник и завеждащ отдел Средновековна археология.
Редовно участва в археологическите кампании, като интересите й са съсредоточени главно в проучванията на столицата Преслав и нейната околност. През последните няколко години проучва първите центрове за художествен метал в Средновековна България – при Новосел и Златар, Шуменско.
Автор е на голям брой научни статии и съобщения в наши и чужди издания, сред които са и монографиите: “Базиликите в Първото българско царство. Архитектурен облик”. Шумен, 2003, “Медалиони от Средновековна България”. Фабер, 2007, "Кръстокуполните църкви в Първото българско царство". Фабер, 2008.

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word