Шумен в изследванията на краеведа Георги Джумалиев

Шумен в изследванията на краеведа Георги Джумалиев

ISBN: 978-954-400-564-1
Продуктът не е наличен.

Съставители: Мария Куманова, Даниел Пенерлиев, Росица Добрева, Ирина Колева, Калина Николова

Георги Стоилов Джумалиев (1900–1981) – военен юрист и музеен работник, е един от най-изтъкнатите краеведи на Шуменския край.
Кореспонденцията, изследванията, черновите от статиите и монографиите му, които представляват обемен и ценен документален масив, се съхраняват в ДА–Шумен, регистрирани като личен фонд № 714К – Георги Стоилов Джумалиев. Това е един от най-използваните фондове от краеведи, студенти и научни работници.
Амбицията на ДА–Шумен е да направи съдържанието на този изключително ценен фонд достояние на по-широк кръг от шуменското гражданство чрез издаването му в книжно тяло.
Надяваме се това обобщено издание да представи цялостно приноса на Г. Джумалиев в проучването на историята на нашия град и да бъде един реверанс към неговото дело в годината на 110-тата му годишнина.

Съставителите

 

 

 

Жанр Документалистика, Културология
Размер 14,5 х 20 cm
Страници 140 страници
Подвързия Мека подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word