Милко Палангурски

професор, доктор на историческите науки

Роден е на 25.11.1961 г., в с. Врабево, окр. Ловеч.

Висшето си образование завършва през 1985 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност История.

Дългогодишен преподавател във ВТУ, води лекционни курсове и в други висши учебни заведения у нас и в чужбина.

През годините заема редица административни длъжности в университета: Заместник-декан, заместник-ректор; ръководител катедра, Председател на общото събрание на Исторически факултет.

Научноизследователските му интереси обхващат: политическа история на България; дипломатически връзки на България с Русия; стопанска история на България; конституционно устройство на България.

Автор на повече от 20 монографии, учебници и учебни помагала:

Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (1900–1904) г. 1995. Слово, 1995. 207 с.; България в балканската политика на Русия (1899?–?1903 г.), В. Търново,1996. Слово, 2005; ІІ изд. Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2008; Държавно-политическа система на България 1979?–?1919, В. Търново, 1996, Слово, 150 с.; Избирателната система в България 1879?–?1911 г. В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2007. 271с.; Избори по Стамболовистки, В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2008. 279 с.; По българските парламентарни избори 1894?–?1913 г. В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, 371 с. Лекции по българска история. В. Търново, 1991, в съавт.; Кратка история на българския народ. Просвета, 1995, в съавт.; Кратка стопанска история на България. В. Търново,1997 в съавт.; История на България VІІ век ? 1947. Слово, 1998, в съавт.; Познавате ли историята на България. История на България в тестове VІІ в. – 1948 г., В. Търново, 1993, в съавт.; На изпит по история на България, 1999, в съавт.; История на България. С., 2000, в съавт.; История и цивилизация, учебник за ХІ клас, в съавт. В. Търново, 2001; История и цивилизация за ХІ клас, профилирана подготовка. в съавт. В. Търново, 2001; История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. В. Търново, 2003, в съавт.; Стопанска история на България., В. Търново, 2011; Бележити Българи. Т. 7, Бележити Българи. Т. 9.

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word