Лора Мутишева

Лора Мутишева е актриса в Театър „София“ и преподавател в катедра „Сценична реч“ на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ по дисциплините сценична реч, правоговор, техника на говора, словесно действие, публична реч.

Завършва „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Пламен Марков, с асистенти проф. д-р Атанас Атанасов и проф. д-р Ивайло Хрис­тов в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ (2005), магистър е по „Маркетинг“ в Икономически институт към БАН и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2008), придобива образователна и научна степен „доктор по театрознание и театрално изкуство“ и защитава дисертационен труд Гласово-говорната характеристика в съвременния подход при изграждане на сценичния образ (2015).

Работи като актриса в ДТ „Гео Милев“, Стара Загора (2005 – 2009), асистент „Организация, реклама и връзки с обществеността“ в ДТ „Гео Милев“, Стара Загора (2006 – 2007), заместник главен мениджър в Актьорски школи МОНТФИЗ (2008 – 2009), PR в Сатиричен театър „Алеко Константинов“ (2009 – 2010).

Започва да работи като преподавател по сценична реч в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ през 2009 г., а от 2010 г. става част и от трупата на Театър „София“.

Като актриса има над 40 роли в театъра, участия в кино и телевизионни продукции, концерти и събития.

Като специалист в областта на сценичното слово е част от преподавателския екип на актьорските класове на проф. Пламен Марков (от 2009), проф. д-р Атанас Атанасов (от 2011), проф. д-р Ивайло Христов (2009 – 2013), проф. Иван Добчев (2011 – 2012), проф. Румен Рачев (2014 – 2016), доц. д-р Пенко Господинов (от 2016), както и в магистърска програма „Публична реч“ с ръководител проф. д-р Веселина Раева (от 2018).

Води майсторски класове по публична реч към ВСУ „Черноризец Храбър“.

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word